Skip to main content

Få den helt rigtige
service hver gang!


Er du i tvivl om, hvor du skal starte? Bare rolig vi tager det trin for trin uden nogen skjulte udgifter eller krav. 

Services hos Nordic Bogføring

Nordic Bogføring ApS varetager alle former for opgaver inden for bogføring og regnskabsmæssig assistance, som tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov. Vi kan varetage opgaverne fra vores kontor, men kommer også gerne ud til dig, hvis dette synes mest praktisk.

Vi tilbyder

Regnskabsassistance

Vi yder assistance i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter for de selskaber og enkeltmandsvirksomheder, der ikke er pålagt revisionspligt. Revisionspligten indtræder i de tilfælde, hvor virksomheden i to regnskabsår i træk, overskrider følgende tre størrelser på balancedagen:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Har din virksomhed alligevel har brug for en revisionspåtegning, kan vi med fordel henvise til vores samarbejdspartner (statsautoriseret revisionsselskab) – vi formidler gerne kontakten for dig

Vi tilbyder

Bogføring

At holde styr på bogholderiet, kan for mange synes uoverskueligt. Lad os derfor hjælpe dig med en løsning, hvor du bruger din tid aktivt i virksomheden. 

Vi tilbyder assistance med dit bogholderi, om det enten er delvist eller komplet. Vi har kompetencerne til at udføre bogføringen hurtigt og effektivt, samtidig med at vi stadig overholder alle lovgivningens krav. 

Eksempel på typiske arbejdsområder vi kan udføre for dig og din virksomhed: 

 • Daglig bogføring og fakturering
 • Debitor/kreditorstyring
 • Afstemninger
 • Diverse indberetninger til det offentlige
 • Klargøring af regnskab til revisor
Vi tilbyder

Momsregnskab

Når din virksomhed er momsregistreret, kan du som hovedregel fratrække momsen, når du køber varer eller tjenesteydelser, som du videresælger eller bruger til egen drift i din virksomhed. Det er købets art og formål der bestemmer, om du kan få fradrag for momsen, og samtidig stilles der en række krav til fakturaen, som skal overholdes. 

Momsregnskab kan for især nyopstartede virksomheder være svært at gennemskue. Brug vores erfaring på området. Vi gennemgår hele dit bogholderi og sørger for rettidig indberetning til SKAT. 

Et simplificeret momsregnskab består at salgsmoms og købsmoms

 • Salgsmoms er moms du opkræver for salg af varer eller tjenesteydelser i DK
 • Købsmoms er moms du selv betaler ved køb af varer eller tjenesteydelser i DK

Andre regler gør sig gældende, hvis du handler med lande inden for EU samt lande uden for EU. Vi kan hjælpe dig.

Vi tilbyder

Lønadministration

I en travl hverdag, er ikke altid nemt at sætte sig ind i alle regler omkring løn, feriepenge mm. 

Lad Nordic Bogføring stå for lønadministrationen til dig og/eller dine ansatte. Vi sikrer dig korrekt og rettidig indberetning og udbetaling af løn, samt betaling af ATP, pension, feriepenge og skat. Vi har kompetencerne til at udføre lønadministration for både funktionærer og timelønnede. 

Vi tilbyder

Afstemning til årsregnskab

Når du laver bogføring, er det altid en god idé løbende at foretage afstemning. Derved kan du hurtigt opdage om der er lavet fejl, og hurtigt få det rettet til. Formålet med at lave afstemninger af dit regnskab er overordnet at sikre, at alle udgifterne og indtægterne er bogført på de korrekte konti. 

Når årsregnskabet skal udarbejdes, vil bogholder/revisor lave lignende afstemninger og sørge for, at afstemme alt hvad afstemmes kan. Det vil derfor være en god idé at få alt afstemt inden regnskabsafslutning – det letter revisors arbejde og sparer dig penge. 


Kom i kontakt

+45 6916 6230

Telefon

Hvad er bogføring?

Bogføring handler om at holde regnskab med din virksomheds økonomiske transaktioner. Det betyder i realiteten, at man holder styr på hvor meget du har til gode, hvor meget du skylder og hvor meget din virksomheds værdi er, som f.eks.:

 • Dine indtægter og udgifter
 • Din virksomhedsværdi / dine aktiver (tilgodehavender, varelager mm)
 • Hvor meget du skylder / dine passiver (gæld til leverandører, moms, skat mm.)

Det er et krav for alle erhvervsdrivende virksomheder, at holde styr på bogføringen og dermed overholde bogføringsloven. Det er derfor vigtigt at bogføringen er i orden og retvisende, da den netop er dokumentation for virksomhedens aktiviteter.

Når du bogfører i praksis, anvender du debet og kredit. Denne metode kaldes det dobbelte bogholderi, og det betyder, at der for hver postering du laver, findes en modpost. På denne måde sikrer du, at der hele tiden er balance i dit regnskab.

Bogføring handler om at holde regnskab med din virksomheds økonomiske transaktioner. Det betyder i realiteten, at man holder styr på hvor meget du har til gode, hvor meget du skylder og hvor meget din virksomheds værdi er, som f.eks.:

 • Dine indtægter og udgifter
 • Din virksomhedsværdi / dine aktiver (tilgodehavender, varelager mm)
 • Hvor meget du skylder / dine passiver (gæld til leverandører, moms, skat mm.)

Det er et krav for alle erhvervsdrivende virksomheder, at holde styr på bogføringen og dermed overholde bogføringsloven. Det er derfor vigtigt at bogføringen er i orden og retvisende, da den netop er dokumentation for virksomhedens aktiviteter.

Når du bogfører i praksis, anvender du debet og kredit. Denne metode kaldes det dobbelte bogholderi, og det betyder, at der for hver postering du laver, findes en modpost. På denne måde sikrer du, at der hele tiden er balance i dit regnskab.